Skala Twardości Mohsa

definicje, przykłady, ciekawostki...

nawigacja: przykłady twardości minerałów | ciekawostki


Poleć stronę >>

Pojęcie Skali Twardości Mohsa najczęściej pojawia się podczas omawiania zagadnień związanych z minerałami. Nie jest to specjalnie zaskakujące, ponieważ stworzona w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa skala, miała właśnie za zadanie pomóc w ocenie twardości minerałów.

Skala została ułożona w sposób nielinowy, przez co nie można z jej układu wyciągać wniosków na temat tego ile razy jeden minerał jest twardszy od drugiego, a jedynie sam fakt mniejszej lub większej twardości. Dobrze ilustruje to wykres rzeczywistych wartości twardości absolutnej minerałów, które Mohs umieścił na swojej skali:

Niemniej prostota skali oraz łatwość umiejscowienia na niej dowolnego minerału sprawia, iż jej popularność jest spora do dnia dzisiejszego, mimo że dziś nietrudno przecież o nowoczesne, dokładne urządzenia elektroniczne do pomiaru twardości.

góra strony

Przykłady twardości znanych minerałów
MinerałTwardość w skali mohsaUwagi
Ametyst7
odmiana kwarcu
Apatyt5
gromada fosforanów
Azuryt3,5-4
gromada węglanów
Baryt3-3,5
gromada siarczanów
Beryl7,5-8
grupa krzemianów pierścieniowych
Bizmut rodzimy2-2,5
gromada pierwiastków rodzimych
Bornit3
gromada siarczków
Chalkopiryt2,5-3,9
gromada siarczków
Chryzoberyl8,5
gromada tlenków
Cyrkon6,5-7,5
gromada krzemianów

góra strony

Ciekawostki

góra strony

Skala Twardości Mohsa

Wybierz stopień twardości, aby zobaczyć opis minerału wzorcowego dla skali mohsa:

Talk Mg3(OH)2Si4O10 - minerał z gromady krzemianów. Należy do grupy minerałów pospolitych.
Test na twardość:

Minerał o twardości 1 daje się łatwo zarysować paznokciem.

Gips CaSO4·2H2O - pospolity, szeroko rozpowszechniony minerał z gromady siarczanów.
Test na twardość:

Minerał o twardości 2 można zarysować paznokciem.

Kalcyt CaCO3 - minerał z gromady węglanów. Bardzo rozpowszechniony minerał skałotwórczy.
Test na twardość:

Minerał o twardości 3 można łatwo zarysować miedzianym drutem.

Fluoryt CaF2 - szeroko rozpowszechniony minerał z gromady halogenków.
Test na twardość:

Minerasł o twardości 4 można łatwo zarysować ostrzem noża.

Apatyt Ca5X(PO4)3 gdzie X = F, Cl, OH - szeroko rozpowszechniony minerał z gromady fosforanów.
Test na twardość:

Minerał o twardości 5 można z trudem zarysować otrzem noża.

Ortoklaz KAlSi3O8 - minerał z gromady krzemianów.
Test na twardość:

Minerał o twardości 6 można zarysować stalą narzędziową.

Kwarc SiO2 - minerał z gromady krzemianów.
Test na twardość:

Minerał o twardośći 7 rysuje szkło.

Topaz Al2SiO4(OH, F)2 - minerał z gromady krzemianów.
Test na twardość:

Minerał o twardośći 8 rysuje szkło z łatwością.

Korund Al2O3 - minerał z gromady tlenków.
Test na twardość:

Minerał o twardości 9 tnie szkło, ale daje się zarysować diamentem.

Diament C - minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Najtwardsza znana substancja występująca w przyrodzie.
Test na twardość:

Minerał o twardości 10 rysuje korund, daje się zarysować tylko diamentem.


Katalog Cornick